ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 96.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินช้าง สพป. ระนอง 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป. พังงา 88.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 88.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. ปัตตานี เขต 1 84.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยมุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.66 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 83.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 83.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านเยาะ สพป. ยะลา เขต 3 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านไร่พญา สพป. นราธิวาส เขต 1 82.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 81.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองธง สพป. พัทลุง เขต 2 81.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านตันหยงโป สพป. สตูล 78.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 77.83 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 76.16 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74.16 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน