ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบัวทอง สพป. ยะลา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดประสพ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 5  
9 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 89 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านกรือซอ สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป. พังงา 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง 10  
14 โรงเรียนยะหริ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 88 ทอง 10  
15 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 88 ทอง 10  
16 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านประจัน สพป. ปัตตานี เขต 2 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านปลักแตน สพป. ปัตตานี เขต 3 78 เงิน 19  
21 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ สพป. นราธิวาส เขต 1 78 เงิน 19  
22 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 19  
23 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป. สตูล 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง สพป. ยะลา เขต 2 75 เงิน 25  
27 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 75 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านคลองหวะ สพป. สงขลา เขต 2 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านบาโด สพป. ยะลา เขต 1 68 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนวัดโหละคล้า สพป. ตรัง เขต 1 68 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน