ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหัวควน สพป. พัทลุง เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) สพป. นราธิวาส เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) สพป. สงขลา เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดตะแพน สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านปลายแหลม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกตา สพป. นราธิวาส เขต 2 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนส่องแสงวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 84 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านนาเส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดโคกสวย สพป. พังงา 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านปันจอร์ สพป. สตูล 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 14  
17 โรงเรียนยะหริ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดนาหมอศรี สพป. สงขลา เขต 3 74 เงิน 17  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านตะโละ สพป. ยะลา เขต 1 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดโบกขรณี สพป. ปัตตานี เขต 3 73 เงิน 20  
22 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 73 เงิน 20  
23 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 73 เงิน 20  
24 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) สพป. ตรัง เขต 1 71 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดคงคา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านในกริม สพป. ชุมพร เขต 2 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน สพป. ปัตตานี เขต 2 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน