ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป. พัทลุง เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ สพป. กระบี่ 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป. สตูล 79 เงิน 10  
13 โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79 เงิน 10  
14 โรงเรียนบ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 77 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 77 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านควนนิยม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านช่องหลาด สพป. พังงา 75 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 75 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 18  
22 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป. นราธิวาส เขต 1 75 เงิน 18  
23 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน 18  
24 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 1 75 เงิน 18  
25 โรงเรียนราชพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 3 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านกระเสาะ สพป. ปัตตานี เขต 2 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 66 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป. พัทลุง เขต 1 65 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 64 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน