ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 78 เงิน 11  
14 โรงเรียนวัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 11  
15 โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร สพป. สงขลา เขต 2 78 เงิน 11  
16 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 78 เงิน 11  
17 โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนต้นพิกุล สพป. ปัตตานี เขต 2 76 เงิน 17  
19 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านกรือซอ สพป. นราธิวาส เขต 2 76 เงิน 17  
21 โรงเรียนบ้านศรีธนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76 เงิน 17  
22 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 76 เงิน 17  
23 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 76 เงิน 17  
24 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 76 เงิน 17  
25 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน สพป. พัทลุง เขต 2 76 เงิน 17  
26 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านบัวทอง สพป. ยะลา เขต 3 74 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 26  
29 โรงเรียนวัดโหละคล้า สพป. ตรัง เขต 1 74 เงิน 26  
30 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 74 เงิน 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน