ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) สพป. นราธิวาส เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน สพป. พัทลุง เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดตันติการามฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 78 เงิน 13  
16 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป. พังงา 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลยะรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกตา สพป. นราธิวาส เขต 2 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 73 เงิน 20  
22 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ สพป. กระบี่ 73 เงิน 20  
23 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา สพป. สงขลา เขต 1 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนผังปาล์ม 2 สพป. สตูล 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองชวด สพป. ตรัง เขต 1 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 64 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) สพป. ยะลา เขต 2 63 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน