ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. ปัตตานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ สพป. สงขลา เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง สพป. ชุมพร เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเทา สพป. กระบี่ 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดชลธาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ สพป. สตูล 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดควนแพรกหา สพป. พัทลุง เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านช่อง สพป. ตรัง เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. ระนอง 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านดอเฮะ สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบูดน สพป. ปัตตานี เขต 2 81 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา สพป. ยะลา เขต 1 81 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านวังปริง สพป. พัทลุง เขต 2 81 ทอง 17  
21 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง 17  
22 โรงเรียนถลางวิทยา สพป. ภูเก็ต 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 สพป. สงขลา เขต 1 80 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านบากง สพป. นราธิวาส เขต 1 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านดุซงยอ สพป. นราธิวาส เขต 3 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 สพป. ยะลา เขต 3 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 75 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านรานอ สพป. ยะลา เขต 2 75 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต 3 75 เงิน 26  
30 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน