ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 250
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม สพป. สงขลา เขต 1 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนประชาอุทิศ สพป. ระนอง 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านจิจิก สพป. ตรัง เขต 2 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป. ตรัง เขต 1 53 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน