ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผังปาล์ม 2 สพป. สตูล 75.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70.60 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.20 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง 67.60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านประตูพลิก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 64.40 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60.60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 58 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 56.60 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านลำแก่น สพป. พังงา 55.20 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 54.80 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 53.60 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 52.20 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต 3 49.80 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 45.20 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 42.20 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง สพป. พัทลุง เขต 2 41.60 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 40 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม สพป. พัทลุง เขต 1 38.80 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 37.80 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 33.60 เข้าร่วม 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน