ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 248
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบึงลัด สพป. ชุมพร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา สพป. นราธิวาส เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ สพป. ตรัง เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง สพป. สตูล 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป. กระบี่ 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านกรงปินัง สพป. ยะลา เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป. สงขลา เขต 3 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต 2 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป. พัทลุง เขต 1 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านบางด้ง สพป. พังงา 67 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 67 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนวัดเขากลอย สพป. สงขลา เขต 2 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดโยธาธรรม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนวัดคลองตาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน