ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 247
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกุล) สพป. พัทลุง เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาจีน สพป. สตูล 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. ยะลา เขต 2 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า สพป. พังงา 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน