ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 243
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากปรน สพป. ตรัง เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหูรอ สพป. ชุมพร เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าฉาง สพป. ระนอง 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านจะรัง สพป. ปัตตานี เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสมอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่ 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแยะ สพป. นราธิวาส เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนแหลมพันวา สพป. ภูเก็ต 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป. สงขลา เขต 2 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบางสำโรง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สพป. พัทลุง เขต 2 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์ สพป. นราธิวาส เขต 3 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. ปัตตานี เขต 2 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านกูวา สพป. ยะลา เขต 1 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด สพป. ปัตตานี เขต 3 62 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 61 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดปะโอ สพป. สงขลา เขต 1 60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ สพป. พังงา 58 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 56 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านสนกลาง สพป. สตูล 55 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 54 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 53 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 52 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านจิจิก สพป. ตรัง เขต 2 50 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน