ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 242
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม สพป. พัทลุง เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปากบาง สพป. สตูล 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. กระบี่ 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบางกรัก สพป. พังงา 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านลิพัง สพป. ตรัง เขต 1 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. สงขลา เขต 1 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 73 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน