ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหัวควน สพป. พัทลุง เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. สงขลา เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบัวทอง สพป. ยะลา เขต 3 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป. สงขลา เขต 3 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 89.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89.17 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ปัตตานี เขต 2 88.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง สพป. ปัตตานี เขต 1 87.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 86.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านในกริม สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสาคู สพป. ยะลา เขต 2 85.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดยางทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านปากกะแดะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดเชิงแตระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. กระบี่ 82.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดควนวิไล สพป. ตรัง เขต 1 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหินผุด สพป. สงขลา เขต 2 80.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ สพป. ยะลา เขต 1 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 78.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป. สตูล 76.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) สพป. พังงา 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สพป. นราธิวาส เขต 3 74.50 เงิน 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน