ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 240
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป. พัทลุง เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนแค สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดนาหม่อม สพป. สงขลา เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 70 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน