ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) สพป. พัทลุง เขต 1 92.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 91.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโลกา สพป. สงขลา เขต 1 89.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า สพป. สตูล 84.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบึงลัด สพป. ชุมพร เขต 1 84.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป. สงขลา เขต 3 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 82.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพป. ยะลา เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพป. ยะลา เขต 3 81.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเจาะตาแม สพป. ยะลา เขต 2 81.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 81.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 80.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป. พัทลุง เขต 2 78.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านแขนท้าว สพป. ปัตตานี เขต 2 78.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน สพป. ปัตตานี เขต 3 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 77.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านแหลมหอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 76.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 72.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ สพป. นราธิวาส เขต 3 70.60 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน