ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 239
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สพป. สงขลา เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองเคียน สพป. พังงา 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน สพป. ปัตตานี เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 89 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ สพป. ยะลา เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. ยะลา เขต 2 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านคลองโหยน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านพังเหา สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม สพป. สงขลา เขต 3 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 14  
17 โรงเรียนวัดวังฆ้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี สพป. นราธิวาส เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่ 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านบางกระบือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) สพป. พัทลุง เขต 1 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดหาดสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี สพป. ภูเก็ต 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ สพป. สตูล 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านบูเกะตา สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน