ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 237
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. ระนอง 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนเกาะหมากน้อย สพป. พังงา 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. กระบี่ 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบางสาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านควนนิยม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 68 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน