ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 236
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกม้า สพป. สงขลา เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ปัตตานี เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะโต สพป. ยะลา เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี สพป. ปัตตานี เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล สพป. นราธิวาส เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนิบง สพป. นราธิวาส เขต 3 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดไทรทอง สพป. ตรัง เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 71 เงิน 13  
16 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 สพป. สตูล 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ สพป. พังงา 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป. ชุมพร เขต 2 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านละหาน สพป. นราธิวาส เขต 2 67 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดตำนาน สพป. พัทลุง เขต 1 66 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนวัดไม้เสียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี สพป. ภูเก็ต 66 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน สพป. ยะลา เขต 2 - -  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน