ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 226
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไทรห้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกำพวน สพป. ระนอง 89.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไสกุน สพป. พัทลุง เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบางเตย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนตะบิ้ง สพป. ปัตตานี เขต 3 86.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน สพป. ตรัง เขต 1 85.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สงขลา เขต 1 84.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 83.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 82.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านใต้ สพป. สงขลา เขต 2 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) สพป. ชุมพร เขต 2 81.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล สพป. นราธิวาส เขต 1 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านควนตานี สพป. สงขลา เขต 3 80.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านตะโละใส สพป. สตูล - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน