ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป. สงขลา เขต 3 97.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) สพป. พังงา 96.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง สพป. ปัตตานี เขต 1 95.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดวด สพป. ชุมพร เขต 2 93.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป. กระบี่ 93.17 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 92.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 91.83 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 90.17 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 89.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต 1 89.17 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส สพป. ปัตตานี เขต 3 88.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนายายหม่อม สพป. ตรัง เขต 1 87.83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหัวปาบ สพป. สงขลา เขต 2 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบางเตย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.17 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านริแง สพป. นราธิวาส เขต 3 84.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 82.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. ระนอง 81.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ สพป. สตูล 77.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.17 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 74.83 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านลางสาด สพป. ปัตตานี เขต 2 73.83 เงิน 26  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 72.83 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านกาโสด สพป. ยะลา เขต 2 70.67 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน