ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชาวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย สพป. ชุมพร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ สพป. พังงา 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านลานควาย สพป. สงขลา เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนสตูลศานติศึกษา สพป. สตูล 79 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 75 เงิน 17  
19 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนาข่อย สพป. ยะลา เขต 3 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ ๖๐ สพป. ระนอง 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี สพป. ภูเก็ต 69 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านกะรุบี สพป. ปัตตานี เขต 3 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน สพป. ปัตตานี เขต 2 63 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน สพป. ยะลา เขต 2 62 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน