ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 209
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. ตรัง เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่า สพป. สงขลา เขต 3 76.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองธง สพป. พัทลุง เขต 2 73.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านซรายอ สพป. นราธิวาส เขต 2 66.33 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชาติเฉลิม สพป. ระนอง 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ สพป. ปัตตานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน