ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 208
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแพร้ว สพป. สงขลา เขต 3 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ปัตตานี เขต 2 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว สพป. ตรัง เขต 1 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองโหยน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านในถุ้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านรามัน สพป. ยะลา เขต 1 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางวัน สพป. พังงา 82.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 81.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง 76.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 73.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านลาหงา สพป. สตูล 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดบางลึก สพป. ชุมพร เขต 1 63.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต 2 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน