ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. นราธิวาส เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) สพป. สงขลา เขต 2 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสุนทรวารี สพป. ปัตตานี เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 78.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย สพป. ชุมพร เขต 1 74.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองนิน สพป. กระบี่ 74.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สพป. ตรัง เขต 2 74.40 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดขนาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74.40 เงิน 9  
12 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป. พัทลุง เขต 2 74.40 เงิน 9  
13 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 74.40 เงิน 9  
14 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 74.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.20 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) สพป. พัทลุง เขต 1 73.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 73.60 เงิน 17  
19 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 73.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 73.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกกอ สพป. สงขลา เขต 3 73.20 เงิน 20  
22 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 73.20 เงิน 20  
23 โรงเรียนผังปาล์ม 7 สพป. สตูล 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน สพป. ปัตตานี เขต 3 73 เงิน 23  
25 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ สพป. นราธิวาส เขต 1 73 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านยะต๊ะ สพป. ยะลา เขต 1 72.80 เงิน 26  
28 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ ๖๐ สพป. ระนอง 72.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนในเมือง สพป. สงขลา เขต 1 72.40 เงิน 28  
30 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 72 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน