ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง สพป. สตูล 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สพป. สงขลา เขต 3 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองหมาก สพป. กระบี่ 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 สพป. ยะลา เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านช่องช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านราโมง สพป. ยะลา เขต 3 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ สพป. สงขลา เขต 1 82 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านลิพัง สพป. ตรัง เขต 1 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 80 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 80 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน