ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 197
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป. กระบี่ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ สพป. สงขลา เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนยวน สพป. พัทลุง เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทำนบ สพป. ยะลา เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สพป. ตรัง เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสำนัก สพป. ระนอง 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สพป. สงขลา เขต 3 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโตน สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ สพป. นราธิวาส เขต 2 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบางคอย สพป. ชุมพร เขต 1 68 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน