ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 99.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโคกสวย สพป. พังงา 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดควนไทร สพป. ตรัง เขต 2 89.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 86.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป. พัทลุง เขต 1 84.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบำรุงศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 82.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 81.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78.90 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านควนสตอ สพป. สตูล 78.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต 3 78.30 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 76.30 เงิน 16  
17 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป. ภูเก็ต 71.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71.70 เงิน 18  
19 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 71.30 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส สพป. ยะลา เขต 1 64.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านทอน สพป. นราธิวาส เขต 1 63.20 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดเขาวงก์ สพป. พัทลุง เขต 2 60.60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 59.50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 58 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 55.70 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 54 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 53.90 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 48.90 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน