ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 019
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 89.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 81.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโคกหาร สพป. กระบี่ 81 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านประตูพลิก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 79.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 79.40 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 79.40 เงิน 13  
16 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 79.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 79.20 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง สพป. ชุมพร เขต 2 79.20 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78.80 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 78.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านตันหยงโป สพป. สตูล 78.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดโคกสวย สพป. พังงา 77.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง 76.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 76.80 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านราโมง สพป. ยะลา เขต 3 76.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านควนยวน สพป. พัทลุง เขต 2 76.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนเทศบาล๖ บ้านบางตาหยาด สพป. ปัตตานี เขต 3 75.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 73.40 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน