ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 185
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกือลอง สพป. ยะลา เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองสมาน สพป. ตรัง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดรักขิตวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลิกี สพป. กระบี่ 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปะลุกา สพป. นราธิวาส เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านลางสาด สพป. ปัตตานี เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสิโป สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านด่านโลด สพป. พัทลุง เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเขาล้าน สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านประกอบ สพป. สงขลา เขต 3 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านบางคลี สพป. พังงา 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สพป. พัทลุง เขต 1 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านในถุ้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านนาพญา สพป. สตูล 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านปูลัย สพป. ยะลา เขต 1 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง สพป. สงขลา เขต 1 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ สพป. ปัตตานี เขต 1 64 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 64 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด สพป. ปัตตานี เขต 3 64 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน