ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 99.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ สพป. ยะลา เขต 3 97.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพุฒ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง 90.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบูดน สพป. ปัตตานี เขต 2 88.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 80.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทวดเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ สพป. ยะลา เขต 2 74.70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านสะเอะ สพป. ยะลา เขต 1 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านบ่อโชน สพป. สงขลา เขต 3 68.60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดประดู่หอม สพป. สงขลา เขต 1 68.60 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนวัดขุนกระทิง สพป. ชุมพร เขต 1 68.20 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 68.20 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านปุลากง สพป. ปัตตานี เขต 1 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดโคกทราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67.80 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. พังงา 67.40 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 66.90 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านลาหงา สพป. สตูล 66.20 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านลำพิกุล สพป. ตรัง เขต 1 66.20 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. นราธิวาส เขต 3 63.30 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดนาเหรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 62.80 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ สพป. พัทลุง เขต 2 62.30 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน สพป. ชุมพร เขต 2 62.20 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 59.60 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป. พัทลุง เขต 1 57.60 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนแหลมพันวา สพป. ภูเก็ต 55.60 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านลานช้าง สพป. ปัตตานี เขต 3 54.60 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน