ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 99.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี สพป. นราธิวาส เขต 1 99.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป. สงขลา เขต 3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสะเอะ สพป. ยะลา เขต 1 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) สพป. ตรัง เขต 2 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. ปัตตานี เขต 2 86.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดพุฒ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง 84.10 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าพง สพป. ปัตตานี เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ สพป. ยะลา เขต 2 83.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.10 ทอง 12  
13 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา สพป. สงขลา เขต 1 77.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 76.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดลานแซะ สพป. พัทลุง เขต 1 76.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบางเนียง สพป. พังงา 75.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด สพป. กระบี่ 75.10 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านลำพิกุล สพป. ตรัง เขต 1 73.70 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดขุนกระทิง สพป. ชุมพร เขต 1 71.10 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดคงคาวดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70.70 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านกาเนะ สพป. สตูล 68.90 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านปูยู สพป. นราธิวาส เขต 2 68.80 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 68.10 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ สพป. สงขลา เขต 2 67.90 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านตาโงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 63.10 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านดวด สพป. ชุมพร เขต 2 61.30 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ สพป. พัทลุง เขต 2 59.80 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 55.80 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน สพป. ปัตตานี เขต 3 55.10 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน