ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่ยาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา สพป. ยะลา เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชาเอื้ออารี สพป. ชุมพร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง สพป. ปัตตานี เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดุหุน สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านริแง สพป. นราธิวาส เขต 3 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านคลองต่อ สพป. สงขลา เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบือราแง สพป. นราธิวาส เขต 2 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดรักขิตวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สตูล 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น สพป. สงขลา เขต 3 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา สพป. ปัตตานี เขต 2 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง สพป. สงขลา เขต 1 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต 3 84 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านบางมัน สพป. ระนอง 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต 1 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านท่าเชียด สพป. พัทลุง เขต 2 78 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านนาวง สพป. กระบี่ 78 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านหมากปรก สพป. ภูเก็ต 78 เงิน 24  
28 โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) สพป. ยะลา เขต 2 78 เงิน 24  
29 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สพป. ตรัง เขต 1 78 เงิน 24  
30 โรงเรียนเทศบาล ๕ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน