ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 177
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกาแบง สพป. สตูล 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกือลอง สพป. ยะลา เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง สพป. นราธิวาส เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านเขาฝาชี สพป. ระนอง 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านด่านโลด สพป. พัทลุง เขต 2 85.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านศิลางาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดควนยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านชายท่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน สพป. ตรัง เขต 1 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 80.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 3 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป. พังงา 77.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 77.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านถนน สพป. ปัตตานี เขต 2 76.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 74.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.33 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา สพป. ยะลา เขต 1 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านประตูพลิก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 73.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 72.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สพป. นราธิวาส เขต 3 72.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป. นราธิวาส เขต 1 71.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สพป. พัทลุง เขต 1 71.33 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง สพป. ปัตตานี เขต 1 70.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป. กระบี่ 69.67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดประดู่ สพป. สงขลา เขต 1 69.67 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านเขาตากุน สพป. ชุมพร เขต 2 68.67 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน