ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 175
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง สพป. สงขลา เขต 3 85.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านในวัง สพป. พังงา 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนยาง สพป. ตรัง เขต 1 81.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. สงขลา เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 72.67 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน