ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 98.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 97.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 82.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 76.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านร่าปู สพป. กระบี่ 75.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 73.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 71.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 70.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง 67.60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. สตูล 67.40 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านปากพญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65.40 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 63.40 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 62.80 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62.40 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 62.20 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 61 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 60.20 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สพป. สงขลา เขต 1 60 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน