ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 169
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 85.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 84.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 84.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านควนสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 79.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 78.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.83 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.33 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน