ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. พังงา 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ สพป. สงขลา เขต 1 85.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 85.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านควนยวน สพป. พัทลุง เขต 2 84.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 84.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 80.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดภมรคติวัน สพป. ปัตตานี เขต 2 77.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 74.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 71.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 68.67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 68.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน