ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระเกิด สพป. พัทลุง เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 88.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 88.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 88.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 86.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 85.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป. ภูเก็ต 84.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 84.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. พังงา 83.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สพป. ยะลา เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา สพป. สงขลา เขต 1 80.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป. นราธิวาส เขต 2 80.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.33 ทอง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 สพป. สตูล 75.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดบางกำยาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 73.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. ปัตตานี เขต 2 67.67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนฮั่วหน่ำมูลนิธิ สพป. ปัตตานี เขต 3 61 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน