ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพระเกิด สพป. พัทลุง เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 88.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. ชุมพร เขต 2 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 86.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 84.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 84.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.57 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 83.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดร่อน สพป. นราธิวาส เขต 3 82.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 82.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา สพป. สงขลา เขต 1 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดบางกำยาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82 ทอง 20  
23 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 80.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 80 ทอง 24  
27 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 สพป. สตูล 76.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) สพป. ปัตตานี เขต 3 73.67 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. ปัตตานี เขต 2 72.66 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 72.33 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน