ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 162
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยโส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดชนาธิการาม สพป. พังงา 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหัวไทร สพป. สงขลา เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ สพป. ยะลา เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ สพป. พัทลุง เขต 1 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก สพป. นราธิวาส เขต 3 85.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดหนองสมาน สพป. ตรัง เขต 1 85.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านควน สพป. สตูล 84.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 84.33 ทอง 13  
16 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.33 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านพังเหา สพป. ชุมพร เขต 2 83.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย สพป. สงขลา เขต 3 83.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 83.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านถนน สพป. ปัตตานี เขต 2 83.17 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง สพป. ปัตตานี เขต 1 82.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง) สพป. นราธิวาส เขต 2 80.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 80.67 ทอง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 78 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน