ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 98.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสายเพชรศึกษา สพป. สตูล 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป. ชุมพร เขต 2 96.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดินก้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 92.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย สพป. พังงา 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 91.50 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 91.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) สพป. พัทลุง เขต 1 91.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย สพป. ตรัง เขต 1 91.33 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านกระเสาะ สพป. ปัตตานี เขต 2 91.17 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 91.17 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านบน สพป. ปัตตานี เขต 3 89.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 89.67 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดร่อน สพป. นราธิวาส เขต 3 89.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 89.17 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สพป. ภูเก็ต 89 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 87.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต 2 87.50 ทอง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 86.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลกานตราช สพป. กระบี่ 86.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง สพป. ยะลา เขต 2 86 ทอง 29  
30 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 85 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน