ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต สพป. พัทลุง เขต 1 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 91.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 91.32 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปากหาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 89.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแมะแซ สพป. นราธิวาส เขต 3 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 88.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 88.66 ทอง 13  
15 โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย สพป. พังงา 88.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ สพป. นราธิวาส เขต 1 86.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบูเกตยามู สพป. สตูล 85.66 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดแม่เปียะ สพป. สงขลา เขต 1 84.66 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ สพป. ชุมพร เขต 1 84.66 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านพน สพป. พัทลุง เขต 2 83.66 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 83.66 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านซีเยาะ สพป. ยะลา เขต 2 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ สพป. ภูเก็ต 82.66 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป. ปัตตานี เขต 3 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนกิตติวิทย์ สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน สพป. ปัตตานี เขต 2 79.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 78.33 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน