ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 152
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดไม้เสียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะเอะ สพป. ยะลา เขต 1 85.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกำพวน สพป. ระนอง 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 77.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69.67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 - -  
11 โรงเรียนสมัยศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน