ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 149
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอินทการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด สพป. ปัตตานี เขต 1 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทอน สพป. สตูล 84.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง สพป. ชุมพร เขต 2 83.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 2 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดไม้เสียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านควนลำภู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดุซงยอ สพป. นราธิวาส เขต 3 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง 80.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 80.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ สพป. ยะลา เขต 1 80.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. ยะลา เขต 2 78.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 76.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนต้นพิกุล สพป. ปัตตานี เขต 2 76.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 72.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -  
22 โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ สพป. สงขลา เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน