ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 147
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนต้นพิกุล สพป. ปัตตานี เขต 2 88.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ สพป. กระบี่ 84.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 83.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกาเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านปาแดรู สพป. ยะลา เขต 2 82.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 2 81.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม สพป. พัทลุง เขต 1 80.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สพป. ปัตตานี เขต 1 79.80 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สพป. พัทลุง เขต 2 79.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนสตูลศานติศึกษา สพป. สตูล 78.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านกะหลิม สพป. ภูเก็ต 78.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด สพป. ปัตตานี เขต 3 78.60 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 77.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 77.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนเพลินพิศ สพป. นราธิวาส เขต 2 77.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สพป. ยะลา เขต 1 76.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดปากควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดลำภู สพป. นราธิวาส เขต 1 70.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ สพป. สงขลา เขต 2 70.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ สพป. สงขลา เขต 1 67 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน