ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหัวกรูด สพป. ชุมพร เขต 1 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 83.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 83.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) สพป. พัทลุง เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาปง สพป. กระบี่ 81.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 77.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบางกระบือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สพป. ตรัง เขต 1 74.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 73.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สงขลา เขต 2 72.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ สพป. ปัตตานี เขต 1 72.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดดอนใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 71.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. พังงา 71.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง 71.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนผังปาล์ม 2 สพป. สตูล 70.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 70.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 69.40 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 68.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67.60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต 1 66.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 64.40 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน