ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. สงขลา เขต 1 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 87.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 86.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 86.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านปากน้ำ(พิธานอุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 3 86.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 85.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. ชุมพร เขต 1 84.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านพน สพป. พัทลุง เขต 2 84.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) สพป. ยะลา เขต 3 84.60 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 83.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ สพป. พังงา 82.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 82.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป. พัทลุง เขต 1 82.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. ปัตตานี เขต 2 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านบางกระบือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 81.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 78.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 77.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สพป. ตรัง เขต 1 76.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนศึกษาประชาคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนสว่างวัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 1 75 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 74.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง สพป. ปัตตานี เขต 1 68.20 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน