ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ สพป. ตรัง เขต 2 89.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดิตถาราม สพป. พังงา 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 77.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 77.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สตูล 76.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. ปัตตานี เขต 1 75.30 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) สพป. ยะลา เขต 3 74.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 74.10 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สพป. พัทลุง เขต 2 73.30 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบายอ สพป. ยะลา เขต 2 71.70 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 71.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 71.10 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป. พัทลุง เขต 1 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดรักขิตวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต 70.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ สพป. ปัตตานี เขต 3 70.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 69 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 67.80 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดท่าหิน สพป. สงขลา เขต 1 65 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านบละแต สพป. นราธิวาส เขต 3 64.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 63.80 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. ชุมพร เขต 1 63.60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน