ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศิลางาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 91.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 91.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 89.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 89.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพรุใน สพป. พังงา 88.90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางหยี สพป. ชุมพร เขต 2 88.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 88.30 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 88.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. ปัตตานี เขต 1 87.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง 87.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 87.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 87.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแคนา สพป. นราธิวาส เขต 1 87.10 ทอง 19  
20 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86.90 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.30 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 85.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 83.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 83.30 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 82.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านปากพล สพป. พัทลุง เขต 2 82.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 81.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. สตูล 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 79.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.40 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน